Overzicht premies en subsidies voor de isolatie van je dak in 2022

Hieronder vind je een compleet overzicht van alle premies waarop je een beroep kan doen als je je dak isoleert en je je eindfactuur hiervoor krijgt voor de tweede helft van 2022. In de loop van de tweede helft van 2022 zal al wie investeert in een woning, appartement, appartementsgebouw of een niet-residentieel gebouw (zoals een kantoorgebouw) via één online loket financiële steun kunnen aanvragen voor én renovatie én investeringen in energie-efficiëntie. De renovatiepremie en de energiepremies van Fluvius smelten tot dan samen tot één gezamenlijke ‘Mijn VerbouwPremie’. Meer info over de voorwaarden, bedragen… die vanaf dan zullen gelden vind je op www.mijnVerbouwpremie.be

I. Individuele BENOvatiepremies voor dak-of zoldervloerisolatie

Voor alle woningen aangesloten op het distributienet voor 1/1/2006 of bouwaanvraag uiterlijk op 31/12/2005:

Premie voor dak- of zoldervloerisolatie

 • Op voorwaarde dat de R-waarde van de isolatie minstens 4,5  m²K/W bedraagt en de werken zijn uitgevoerd door een aannemer
 • Basispremie: € 4/m². Bij gelijktijdige asbestverwijdering wordt deze premie verhoogd tot € 12/m².
 • Verhoogde premie voor beschermde afnemers: € 10,5/m².  Bij gelijktijdige asbestverwijdering wordt deze premie verhoogd tot € 18,5/m².
 • Verhoogde premie voor klanten met uitsluitend nachttarief: € 6/m². Bij gelijktijdige asbestverwijdering wordt deze premie verhoogd tot € 14/m².

Aan te vragen via BENOveren.fluvius.be/premies

Burenpremie = gratis begeleiding door een BENOvatiecoach

 • Wanneer minstens 10 eigenaars van een huis of een appartement samen energiezuinige renovatiewerken laten uitvoeren, dan kunnen ze zich gratis laten begeleiden door een BENOvatiecoach. Deze helpt onder andere met het aanvragen van de premies en offertes en het opmaken van de meetstaten. Hij vergelijkt offertes en houdt ook een oogje in het zeil bij de uitvoering van de renovatiewerken. Voor deze werken wordt een BENOvatiecoach door de Vlaamse overheid betaald via de zogenaamde ‘collectieve renovatiebegeleidingsvergoeding’..
 • Voor welke investeringen?
  • dak- of zoldervloerisolatie
  • isolatie van de buitenmuren (aan de buitenkant, aan de binnenkant of in de spouw)
  • vloerisolatie op volle grond; plafondisolatie van de kelder of van verluchte ruimtes onder een verwarmde verdieping
  • hoogrendementsbeglazing
  • installatie van een zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler of ventilatiesysteem.

Meer info: https://benoveren.fluvius.be/wat-benoveren/vraag-raad-aan-de-benovatiecoach

II. Extra premies & financiële stimuli voor grondigere energiezuinige renovaties (bovenop premies I.)

Totaalrenovatiebonus*

 • Bovenop de individuele premies via Fluvius, maar niet combineerbaar* met de labelpremie*, geldt de totaalrenovatiebonus voor wie binnen een periode van 5 jaar minstens 3 van de volgende investeringen uitvoert:
  • Het plaatsen van minstens 30 m² dak- of zolderisolatie
  • Het plaatsen van muurisolatie (aan de buitenkant, aan de binnenkant of in de spouw, met een minimum van 30 m²)
  • Het plaatsen van minstens 30 m² vloerisolatie
  • Het plaatsen van minstens 5 m² nieuwe beglazing
  • De installatie van een zonneboiler
  • De installatie van een warmtepomp
  • De installatie van een ventilatiesysteem.
 • De tegemoetkoming hangt af van het aantal werken dat je laat uitvoeren:  € 1.250 voor 3 werken, € 1.750 voor 4 werken, € 2.750 voor 5 werken, € 3.750 voor 6 werken, en € 4.750 voor 7 werken. Voor renovaties in een appartement worden deze bedragen gehalveerd.
 • De totaalrenovatiebonus wordt door Fluvius automatisch geactiveerd zodra je minstens drie premies aanvraagt (of minstens twee premies aanvraagt en een ventilatiesysteem installeert). Je hoeft hiervoor dus zelf geen aanvraag in te dienen.
 • De totaalrenovatiebonus is een uitdovende maatregel en zal grotendeels verdwijnen. Het geldt enkel voor wie reeds in een BENOpasstraject zit bij Fluvius.

Aan te vragen via BENOveren.fluvius.be/premies

of*

Epc-labelpremie*

 • Bovenop de individuele premies van Fluvius, maar niet combineerbaar* met de totaalrenovatiebonus, geldt de labelpremie geldt voor alle eigenaars, dus zowel voor mensen die al een woning met een slechte energieprestatie hebben als voor mensen die een huis kopen, krijgen of erven.
 • Wanneer ze binnen een periode van 5 jaar via het epc (energieprestatiecertificaat) kunnen aantonen dat ze hun woning of appartement veel energiezuiniger hebben gemaakt, komen ze in aanmerking voor een premie van € 2.500 tot 5.000, afhankelijk van het nieuwe energielabel dat na vijf jaar kan worden voorgelegd. Voor de renovatie van een woning met een label E of F tot een label A, B en C bedraagt de epc-premie respectievelijk € 5.000, 3.750 en 2.500. Wie een appartement renoveert van een label D, E of F naar label A of B kan respectievelijk € 3.750 en 2.500 krijgen.
 • Deze bedragen kunnen in schijven worden betaald. Eigenaars die bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een premie voor label C, kunnen binnen dezelfde periode van 5 jaar een bijkomende premie krijgen voor het behalen van label B, en eventueel daarna nogmaals voor het behalen van label A. De bijkomende premie is in dit geval gelijk aan het verschil tussen de premie voor het nieuw behaalde label en de al verkregen labelpremie.
 • Het epc moet voor en na de werken zijn opgemaakt door een energiedeskundige type A.  Voor het epc van voor de werken, komen enkel epc’s van na 01/01/19 in aanmerking. Epc’s van na de werken kunnen enkel dateren van na 01/01/2021.

Meer info hierover op: https://www.energiesparen.be/epc-label-premie

III. Nog meer BENOvatiepremies?

Een overzicht van alle BENOvatiepremies 2021 vind je hier

Artikel: https://www.mijnbenovatie.be/nl/stappen/dak/premies/