100% Willco Products

‘100% Willco Products’ is de naam van ons nieuwe productkwaliteitslabel van Wilco en staat voor 100% isolatiekwaliteit. Als leverancier van sierpleister en buitengevelisolatiesystemen, hechten zij enorm veel belang aan de kwaliteit van onze producten. Een goede productkwaliteit is immers primordiaal voor de levensduur van het isolatiesysteem aan uw gevel.

Wist u dat…

  • een systeem voor buitengevelisolatie een hoogwaardig en vooral een gesloten systeem is?
  • een gesloten isolatiesysteem opgebouwd is met producten van hetzelfde merk?
  • alle materialen bij voorkeur van dezelfde kwaliteit moeten zijn om 100% efficiënt te zijn?
  • mengen van materialen absoluut te vermijden is?
  • Willco Products uw woning een productgarantie biedt van 10 jaar, met verzekering, bij een gesloten Willco-systeem?
  • een gesloten isolatiesysteem van de buitengevel bijdraagt tot de duurzaamheid, het comfortniveau en de levensduur van uw woning?

Met dit nieuwe 100% Willco Products label waakt Willco Products erover dat u krijgt wat u verlangt, namelijk een hoogwaardig en gesloten isolatiesysteem.